De meest gestelde vragen op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op Contact

visje rg

Vragen

Hoelang duurt het voordat mijn kind mag afzwemmen?

Hoewel elk kind anders is geven onderzoeken aan dat er circa 75 lessen nodig zijn voor het behalen van het A-Diploma. Aangezien er niet elke week wordt lesgeven (i.v.m. vakantieperioden) duurt het dus soms wel twee jaar! Door de formule van kleine groepen en dus meer individuele aandacht, leren kinderen bij Zwemschool Haarlemmermeer sneller zwemmen! Hierdoor kan Zwemschool Haarlemmermeer B.V. u garanderen dat u nooit langer dan 18 maanden hoeft te betalen. Duurt de aanloop naar het diploma langer dan zijn de kosten voor de zwemschool!

 

We zijn een zwemles verhinderd, wat nu?

U kunt zich afmelden voor de zwemles door in te loggen op de zwemscore module. Zwemschool Haarlemmermeer B.V. biedt geen inhaal tegoed, tenzij door toedoen van de zwemschool een les niet kan doorgaan. Kinderen die zwemmen onder BSO tijd krijgen wel een inhaalles in de vakantieperiode in verband met een uitje.

 

Op welke dag van de maand wordt de zwemles geïncasseerd?

Wij zullen iedere eerste week van de maand het verschuldigde maandbedrag incasseren. Wij incasseren dus vooraf.

 

Lopen de zwemvakantie gelijk met die van school?

Zwemschool Haarlemmermeer B.V. heeft circa 44 lesweken in een regulier cursusjaar. Dit kan betekenen dat in sommige vakanties doorgezwommen wordt. Uiteraard met uitzondering van vaste feestdagen. Voor een duidelijk overzicht verwijzen wij u naar de lesdata.

 

Moet ik in de vakanties lesgeld betalen terwijl er geen les gegeven is?

Het cursusjaar bestaat uit circa 44 lesweken op jaarbasis. De kosten van deze 44 lesweken worden verdeeld over 12 maanden van € 88,- per maand. Het komt dus voor dat er wel geincasseerd wordt terwijl er geen les gegeven is.

 

Is er een wachtlijst bij Zwemschool Haarlemmermeer?

De zwemschool kent een wachtlijst voor bepaalde dagen en tijden, dus niet voor alle dagen. Dit betekent dat bijna iedere aanmelding direct geplaatst kan worden waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw voorkeuren.

 

Hebben jullie ook een spoedcursus?

Spoedcursussen worden op zaterdag en/of zondag gegeven. In 20 weken tijd haalt uw kind het diploma. De lessen duren 2,5 uur met maximaal 5 kinderen. Na een zwemtest wordt gekeken of uw kind geschikt is voor deze cursus. De kosten van de spoedcursus A diploma bedragen € 1275,- all in. Ook worden er spoedcursussen voor B en C diploma in de vakanties gegegeven. Neemt u voor het aanbod contact met ons op.

 

Ik kom van een andere zwemschool, kunnen we instromen?

Ja, dat kan. Door middel van een gratis proefles wordt in ongeveer 30 minuten het niveau van uw kind getoetst. Soms is een extra les nodig om dit niveau te bepalen. Aan de hand van het niveau kan het kind geplaatst worden in de juiste groep. Het moge duidelijk zijn dat de verschillende niveaus van Zwemschool Haarlemmermeer B.V. anders zijn dan bij andere zwemscholen. Zwemschool Haarlemmermeer B.V. werkt in groepen van 1 tot en met 8.

 

Wordt er ook privéles gegeven?

Zwemschool Haarlemmermeer B.V. geeft les in kleine groepen van maximaal 5 kindjes. Neemt u contact met ons op de mogelijkheden buiten de reguliere lestijden om te bespreken.

 

Is er ook een opzegtermijn?

Jazeker: Zwemschool Haarlemmermeer B.V. hanteert een opzegtermijn van 1 maand. U hoeft alleen maar te letten op de startdag van de eerste zwemles, want wij kijken terug naar de begin datum van uw kind. Een motivatie voor opzegging bent u niet verplicht, maar we stellen het wel zeer op prijs.

 

Wanneer gaat de diplomagarantie in?

Indien uw kind niet aan het einde van de reguliere cursus (18 maanden, bij A diploma, over cursustraject A) kan afzwemmen en wel alle lessen heeft gevolgd (maximaal 3 gemist, hetgeen blijkt uit de presentielijst), dan zwemt hij/ zij kosteloos verder.

 

Heb ik altijd dezelfde zweminstructrice?

Wij streven ernaar uw kind de lessen te laten volgen door hun vaste zweminstructrice. Mocht de vaste zweminstructrice afwezig zijn door ziekte of een vrije dag dan zal er een invaller komen.

 

Waar wordt er afgezwommen?

De Sporthoeve in Badhoevedorp.

 

 

Belangrijke informatie met betrekking tot (infectie)ziekten

Mijn kind heeft hoofdluis (gehad)?

Wanneer u bij uw kind hoofdluis heeft ontdekt, verwachten wij van u dat u dit met een speciaal daarvoor bestemde shampoo behandeld (het is aan te raden om het hele gezin te behandelen). Ook kleding, beddengoed etc. thuis moet gewassen en ontsmet worden voordat de luis is verdwenen. Uw kind kan alleen deelnemen aan de zwemles na behandeling met de schampoo of wanneer het zwemt met een badmuts op.

 

Mijn kind heeft waterpokken (gehad)?

Indien uw kind waterpokken heeft, en de blaasjes zijn nog open, mag uw kind niet deelnemen aan de zwemles. Pas als alle blaasjes zijn ingedroogd kan uw kind weer deelnemen aan de zwemles. Het besmettingsgevaar is dan geweken.

 

Mijn kind heeft (water)wratten?

Indien uw kind wratten onder de voeten heeft, kan het de zwemles gewoon bezoeken mits zij/hij waterschoenen draagt. Indien uw kind waterwratten heeft, kunt u de wratten insmeren met vaseline voor aanvang van de zwemles.